Utrzymanie systemu SWD-ST-PSP

Witam w Centrum Wsparcia Technicznego systemu SWD-ST-PSP firmy ABAKUS

Wsparcie techniczne dostępne jest dla klientów posiadających ważne umowy Wsparcia Technicznego.

» Aktualna oferta i warunki znajdują się w dziale “Podpisanie umowy – oferta i warunki”
» Formularz przygotowania umowy oraz tekst umowy znajdują się w dziale “Dokumenty – formularze”

Wiadomość e-mail w ramach obsługi umów i spraw handlowych  należy wysłać na adres: handlowy@abakus.net.pl

Jeśli sprawa związana z obsługą Umów Wsparcia Technicznego jest pilna prosimy o wykonanie połączenia telefonicznego na numer Serwisu (jeden z poniższych) i wybrać wew. 2 .

—————————————————————————————————————————————————————————-

Obsługa zgłoszeń dotyczących użytkowania systemu SWD-ST-PSP:

Podstawowe kanały komunikacyjne pomiędzy klientami, a naszą firmą to e-mail, system obsługi zgłoszeń oraz telefon.

Z racji dużej ilości zgłoszeń telefonicznych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną, gdyż pozwala ona na wygodniejszą i pewniejszą obsługę Państwa zgłoszeń.

Wiadomość e-mail w ramach obsługi zgłoszeń należy wysłać na adres: serwis@swdst.pl

Formularz zgłaszania awarii/usterek dostępny jest pod adresem:  https://zgloszenia.abakus.net.pl/ticket/

Wiadomości e-mail powinny służyć do zgłaszania usterek, uwag do działania systemu, dosyłania załączników do wcześniejszych zgłoszeń, itp.

Jeśli sprawa związana z obsługą systemu SWD-ST-PSP jest pilna prosimy o wykonanie połączenia telefonicznego na numer Serwisu (jeden z poniższych) i wybrać wew. 1.


Telefony Centrum Wsparcia firmy Abakus:

33 487-67-63 – całodobowe centrum wsparcia technicznego

33 819-39-25 – infolinia firmowa – dział handlowy – czynna w godzinach 8.00-16.00 – poza tymi godzinami centrum wsparcia technicznego

Zgłoszeni przyjmowane są na podstawie “Procedura zgłaszania awarii” , która jest częścią umowy utrzymania systemu SWD-ST 2.5.  Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami.