Podpisanie umowy – oferta i warunki

Warianty wsparcia technicznego dla nowych,  jednolitych UMÓW WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA SYSTEMU SWD-ST 2.5

 Aby przygotować druk umowy » wypełnij formularz

Uwaga !

Od 1 stycznia 2017 roku oferta cenowa dla nowych jednolitych umów będzie zależna od faktu zachowania ciągłości trwania umowy (okresu przerwy pomiędzy kolejnymi umowami).

Tym samym zostały przygotowane dwie opcje:

1. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1 lub 2 , a które kontynuują umowy bez przerwy.

2. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1 lub 2 , a które nie zachowały ciągłości trwania umowy.


1. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1 lub 2 , a które kontynuują umowy w tych wariantach.

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 97%.

Nazwa wariantu

Wariant 1

Zakres i poziom świadczonych usług

1.        Wzór umowy wsparcia od roku 2017, zgodny ze wzorem wynegocjowanym z KG PSP z poziomem dostępności SLA 97%

2.        Szczegółowy zakres usług oraz warunki określa wzór umowy zaakceptowany przez KG PSP

Ograniczenia i uwarunkowania

1.        Uruchomienie usługi może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przekazanym do KG PSP złączniku do oferty o nazwie SLA – warunki udzielenia.

2.        Wysokość opłaty miesięcznej za usługę wsparcia technicznego uzależniona jest opcjonalnie od nabycia modułu SWD-ST-PLICBD przez nadrzędną komendę wojewódzką (dotyczy wybranych województw)

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 31,00 zł netto. Dotyczy 5 województw: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie.
Możliwy jest wybór tej opcji przez KP/KM PSP które nie mają zakupionego modułu PLI-CBD. Wówczas oznacza to rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

565,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

 596,00 zł netto

Uwagi.

 • Wariant 1 stanowi podstawowy wariant usługi wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 oparty o jednolity wzór umowy uzgodniony z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Wzór umowy dostępny jest w pliku ZIP tutaj
 • Jednolity wzór umowy obejmuje swoim zakresem wsparcie dla systemu SWD-ST 2.5 wraz z mechanizmami integracji i współdziałania z systemem SI WCPR, jak również określa reżimy świadczenia tej usługi.
 • Uruchomienie usługi w wariancie 1 wymaga spełnienia warunków zawartych w powyższej tabeli oraz wymagań jakie zawarto w jednolitym wzorze umowy na utrzymanie systemu SWD-ST 2.5 wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi uruchomienia usługi wsparcia technicznego są:
  1. Zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury, w której wykorzystywany jest system SWD-ST 2.5.
  2. Zapewnienie (przez KG PSP) dostępu do serwera monitorowania.
  3. Udostępnienie stałego źródła dostępu do jednego źródła czasu dla całego województwa.
  4. Udostępnienie przez zamawiającego ruchu sieciowego wychodzącego i przychodzącego zgodnie z parametrami .

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 98,5%.

Nazwa wariantu

Wariant 2

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 31,00 zł netto. Dotyczy 5 województw: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie.
Możliwy jest wybór tej opcji przez KP/KM PSP które nie mają zakupionego modułu PLI-CBD. Wówczas oznacza to rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

670,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

701,00 zł netto

Uwagi:

 • Wariant 2 różni się od wariantu 1 poziomem dostępności, zakresem monitorowanych obszarów oraz miesięczną ceną za świadczenie usługi wsparcia technicznego.
 • Dla wariantu 2 poziom dostępności wynosi 98,5% ( dla wariantu 1 jest to 97% ).
 • Pozostałe warunki świadczenia usług wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 w ramach Wariantu 2 są takie same jak w przypadku Wariantu 1.
 • W celu uruchomienia usługi w wariancie 2 muszą być spełnione wszystkie wymagania dotyczące użytkowanej infrastruktury opisane w Wymaganiach Technicznych opisanych na stronie www.


OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1 lub 2 , a które nie zachowały ciągłości trwania umowy

 

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 97%.

Nazwa wariantu

Wariant 1

Zakres i poziom świadczonych usług

1.        Wzór umowy wsparcia od roku 2017 zgodny ze wzorem wynegocjowanym z KG PSP z poziomem dostępności SLA 97%

2.        Szczegółowy zakres usług oraz warunki określa wzór umowy zaakceptowany przez KG PSP

Ograniczenia i uwarunkowania

1.        Świadczenie usług wsparcia technicznego możliwe jest po uprzednim przeprowadzeniu, przez nasza firmę, uzgodnionego z KG PSP, a następnie zamówionego przez daną Komendę PSP, przeglądu infrastruktury

2.        Uruchomienie usługi może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przekazanym do KG PSP złączniku do oferty o nazwie SLA – warunki udzielenia.

3.        Wysokość opłaty miesięcznej za usługę wsparcia technicznego uzależniona jest opcjonalnie od nabycia modułu SWD-ST-PLICBD przez nadrzędną komendę wojewódzką

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 50,00 zł netto.
Wybór tej opcji przez KP/KM PSP w przypadku braku zakupu modułu PLICBD przez nadrzędną KW PSP oznacza rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

 

950,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

1000,00 zł netto

Uwagi.

 • Wariant 1 stanowi podstawowy wariant usługi wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 oparty o jednolity wzór umowy uzgodniony z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Wzór umowy dostępny jest w pliku ZIP tutaj
 • Jednolity wzór umowy obejmuje swoim zakresem wsparcie dla systemu SWD-ST 2.5 wraz z mechanizmami integracji i współdziałania z systemem SI WCPR, jak również określa reżimy świadczenia tej usługi.
 • Uruchomienie usługi w wariancie 1 wymaga spełnienia warunków zawartych w powyższej tabeli oraz wymagań jakie zawarto w jednolitym wzorze umowy na utrzymanie systemu SWD-ST 2.5 wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi uruchomienia usługi wsparcia technicznego są:
  1. Zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury, w której wykorzystywany jest system SWD-ST 2.5.
  2. Zapewnienie (przez KG PSP) dostępu do serwera monitorowania.
  3. Udostępnienie stałego źródła dostępu do jednego źródła czasu dla całego województwa.
  4. Udostępnienie przez zamawiającego ruchu sieciowego wychodzącego i przychodzącego zgodnie z parametrami .

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępnościSLA 98,5%.

Nazwa wariantu

Wariant 2

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 50,00 zł netto.
Wybór tej opcji przez KP/KM PSP w przypadku braku zakupu modułu PLICBD przez nadrzędną KW PSP oznacza rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

1300,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

1350,00 zł netto

Uwagi:

 • Wariant 2 różni się od wariantu 1 poziomem dostępności, zakresem monitorowanych obszarów oraz miesięczną ceną za świadczenie usługi wsparcia technicznego.
 • Dla wariantu 2 poziom dostępności wynosi 98,5% ( dla wariantu 1 jest to 97% ).
 • Pozostałe warunki świadczenia usług wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 w ramach Wariantu 2 są takie same jak w przypadku Wariantu 1.
 • W celu uruchomienia usługi w wariancie 2 muszą być spełnione wszystkie wymagania dotyczące użytkowanej infrastruktury opisane w Wymaganiach Technicznych opisanych na stronie www.

Ogólne uwagi odnoszące się do wszystkich wyżej przedstawionych wariantów i opcji.

 1. W stosunku usług wsparcia technicznego dla wariantów 1 i 2 obowiązują warunki określone w Ofercie nr 3 z dnia 28.10.2015 przekazanej do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Minimalny okres dla warunków umowy wskazanych powyżej to 1 rok. W przypadku podpisania umowy na okres krótszy niż 1 rok należy doliczyć 10% do wartości netto wybranego wariantu.
 3. W trakcie trwania umowy utrzymania możliwa jest zmiana zakresu usług poprzez wybór wariantu bardziej rozbudowanego. Taka zmiana dokonywana jest w postaci rozwiązania obowiązującej umowy, za porozumieniem stron, z jednoczesnym podpisaniem nowej umowy. Zmiana umowy realizowana jest w sposób zapewniający ciągłość trwania świadczonych usług utrzymania. W przypadku zainteresowania tego typu zmianami umów prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy celem określenia możliwości wyboru określonego wariantu.
 4. Do cen wariantów przedstawionych w poszczególnych pozycjach tabel opisanych powyżej należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na moment sporządzania niniejszej oferty wynosi on 23%.
 5. Niniejsza oferta i wszystkie usługi w niej zaoferowane obejmują tylko takie czynności, które mogą być zrealizowane przez ABAKUS na rzecz zamawiającego w zdalny sposób, taki, który w oparciu o techniczne środki pozwala ABAKUS na świadczenie usług utrzymania ze swojej siedziby.
 6. W sytuacji niejednoznacznego sposobu interpretacji niniejszej oferty ABAKUS zastrzega sobie prawo do ostatecznego określenia ceny oraz warunków usługi utrzymania.
 7. Niniejsza oferta sporządzona została w dn. 30-11-2016 i zastępuje wcześniejsze oferty dystrybuowane w dowolnej formie. Oferta obowiązuje do odwołania.