Podpisanie umowy – oferta i warunki

Warianty wsparcia technicznego dla UMÓW WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA SYSTEMU SWD-ST 2.5

 Aby przygotować druk umowy » wypełnij formularz

Uwaga ! Zmiana cen 2023

Szanowni Państwo z dniem 01.03.2023 wprowadzane zostają zmiany w wysokości opłaty za usługi wsparcia technicznego realizowanego przez Spółkę Abakus Systemy Teleinformatyczne.  Podwyżkę zmuszeni byliśmy wprowadzić już kolejny raz z powodu jeszcze większego wzrostu cen towarów i usług jaki miał miejsce w okresie ostatniego roku. Dodatkowym czynnikiem zmuszającym nas do tego działania jest nienotowana od kilku dekad lat inflacja sięgająca prawie 15% w stosunku rocznym.

Mając jednak na uwadze fakt wieloletniej współpracy z komendami Państwowej Straży Pożarnej staraliśmy się aby zaproponowane przez nas wzrosty cen usług wsparcia technicznego dla komend powiatowych i miejskich nie przekraczały poziomu tegorocznych podwyżek usług świadczonych dla komend wojewódzkich tj. wartości 10%. Zaproponowane przez nas podwyżki wahają się w zależności od rodzaju wariantu w przedziale od 8,5-9,5%.

Chcąc jednocześnie podnieść jakość oferowanych usług, wraz ze wzrostem cen podnosimy jednocześnie wartości parametru dostępności systemu ( SLA ) dla Wariantu 1 z 97% do 98%, zaś dla Wariantu 2 z 98,5% do 99%.

 

Rodzaje ofert

Oferta cenowa dla umów wsparcia technicznego jest zależna od faktu zachowania ciągłości trwania umowy (braku przerwy pomiędzy kolejnymi umowami).

Tym samym zostały przygotowane dwie opcje:

1. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1 lub 2, a które kontynuują umowy bez przerwy.

2. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w wariancie 1B lub 2B, a które nie zachowały ciągłości trwania umowy.


1. OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w Wariancie 1 lub 2, a które kontynuują umowy w tych wariantach.

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 98%.

Nazwa wariantu

Wariant 1

Zakres i poziom świadczonych usług

 1. Wzór umowy wsparcia zgodny z dotychczasowym wzorem z poziomem dostępności SLA 98%
 2. Szczegółowy zakres usług oraz warunki określa wzór umowy

Ograniczenia i uwarunkowania

 1. Uruchomienie usługi może nastąpić po spełnieniu wymagań technicznych świadczenia serwisu.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej za usługę wsparcia technicznego uzależniona jest opcjonalnie od nabycia modułu SWD-ST-PLICBD przez nadrzędną komendę wojewódzką (dotyczy wybranych województw)

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 31,00 zł netto. Dotyczy 5 województw: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie.
Możliwy jest wybór tej opcji przez KP/KM PSP które nie mają zakupionego modułu PLI-CBD. Wówczas oznacza to rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

705,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

 736,00 zł netto

Uwagi.

 • Wariant 1 stanowi podstawowy wariant usługi wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 oparty o wzór umowy dostępny w pliku ZIP   tutaj
 • Jednolity wzór umowy obejmuje swoim zakresem wsparcie dla systemu SWD-ST 2.5 wraz z mechanizmami integracji i współdziałania z systemem ST CPR, jak również określa reżimy świadczenia tej usługi.
 • Uruchomienie usługi w Wariancie 1 wymaga spełnienia warunków zawartych w powyższej tabeli oraz wymagań jakie zawarto w jednolitym wzorze umowy na utrzymanie systemu SWD-ST 2.5 wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi uruchomienia usługi wsparcia technicznego są:
  1. Zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury, w której wykorzystywany jest system SWD-ST 2.5.
  2. Zapewnienie (przez KG PSP) dostępu do serwera monitorowania.
  3. Udostępnienie stałego źródła dostępu do jednego źródła czasu dla całego województwa.
  4. Udostępnienie przez Zamawiającego ruchu sieciowego wychodzącego i przychodzącego do infrastruktury SWD-ST zgodnie z wymaganiami technicznymi .

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 99%.

Nazwa wariantu

Wariant 2

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 31,00 zł netto. Dotyczy 5 województw: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie.
Możliwy jest wybór tej opcji przez KP/KM PSP które nie mają zakupionego modułu PLI-CBD. Wówczas oznacza to rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

730,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

761,00 zł netto

Uwagi

 • Wariant 2 różni się od wariantu 1 poziomem dostępności, zakresem monitorowanych obszarów oraz miesięczną ceną za świadczenie usługi wsparcia technicznego.
 • Dla wariantu 2 poziom dostępności wynosi 99% ( dla Wariantu 1 jest to 98% ).
 • Pozostałe warunki świadczenia usług wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 w ramach Wariantu 2 są takie same jak w przypadku Wariantu 1.
 • W celu uruchomienia usługi w wariancie 2 muszą być spełnione wszystkie wymagania dotyczące użytkowanej infrastruktury opisane w Wymaganiach Technicznych .

OFERTA dedykowana dla komend, które podpisują umowy  w Wariancie 1B lub 2B, a które nie zachowały ciągłości trwania umowy

 Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 98%.

Nazwa wariantu

Wariant 1

Zakres i poziom świadczonych usług

 1. Wzór umowy wsparcia zgodny z dotychczasowym wzorem z poziomem dostępności SLA 98%
 2. Szczegółowy zakres usług oraz warunki określa wzór umowy

Ograniczenia i uwarunkowania

 1. Świadczenie usług wsparcia technicznego możliwe jest po uprzednim przeprowadzeniu, przez nasza firmę, uzgodnionego z KG PSP, a następnie zamówionego przez daną Komendę PSP, przeglądu infrastruktury
 2. Uruchomienie usługi może nastąpić po spełnieniu wymagań technicznych świadczenia serwisu.
 3. Wysokość opłaty miesięcznej za usługę wsparcia technicznego uzależniona jest opcjonalnie od nabycia modułu SWD-ST-PLICBD przez nadrzędną komendę wojewódzką (dotyczy wybranych województw)

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 50,00 zł netto.
Wybór tej opcji przez KP/KM PSP w przypadku braku zakupu modułu PLICBD przez nadrzędną KW PSP oznacza rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

 

1250,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

1300,00 zł netto

Uwagi.

 • Wariant 1B stanowi podstawowy wariant usługi wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 oparty o jednolity wzór umowy uzgodniony z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Wzór umowy dostępny jest w pliku ZIP tutaj
 • Jednolity wzór umowy obejmuje swoim zakresem wsparcie dla systemu SWD-ST 2.5 wraz z mechanizmami integracji i współdziałania z systemem ST CPR, jak również określa reżimy świadczenia tej usługi.
 • Uruchomienie usługi w Wariancie 1B wymaga spełnienia warunków zawartych w powyższej tabeli oraz wymagań jakie zawarto w jednolitym wzorze umowy na utrzymanie systemu SWD-ST 2.5 wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi uruchomienia usługi wsparcia technicznego są:
  • Zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury, w której wykorzystywany jest system SWD-ST 2.5.
  • Zapewnienie (przez KG PSP) dostępu do serwera monitorowania.
  • Udostępnienie stałego źródła dostępu do jednego źródła czasu dla całego województwa.
  • Udostępnienie przez Zamawiającego ruchu sieciowego wychodzącego i przychodzącego do infrastruktury SWD-ST zgodnie z wymaganiami technicznymi .

Wsparcie techniczne dla systemu SWD-ST 2.5 zgodnie z ustalonym jednolitym zakresem świadczenia usług – poziom dostępności SLA 99%.

Nazwa wariantu

Wariant 2B

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r. W podanej cenie uwzględniony jest  upust w wysokości 50,00 zł netto.
Wybór tej opcji przez KP/KM PSP w przypadku braku zakupu modułu PLICBD przez nadrzędną KW PSP oznacza rezygnację z użytkowania modułu PLICBD.

1400,00 zł  netto

Miesięczna cena netto dla jednej KP/KM PSP za usługi wsparcia technicznego systemu SWD-ST 2.5

Cena dotyczy KM/KP PSP, których nadrzędna KW PSP nie dokonała zakupu modułu SWD-ST-PLICBD w grudniu 2015r.

1450,00 zł netto

Uwagi:

 • Wariant 2B różni się od Wariantu 1B poziomem dostępności, zakresem monitorowanych obszarów oraz miesięczną ceną za świadczenie usługi wsparcia technicznego.
 • Dla Wariantu 2B poziom dostępności wynosi 99% ( dla Wariantu 1B jest to 98% ).
 • Pozostałe warunki świadczenia usług wsparcia technicznego dla systemu SWD-ST 2.5 w ramach Wariantu 2B są takie same jak w przypadku Wariantu 1B.
 • W celu uruchomienia usługi w Wariancie 2B muszą być spełnione wszystkie wymagania dotyczące użytkowanej infrastruktury opisane w Wymaganiach Technicznych.

Ogólne uwagi odnoszące się do wszystkich wyżej przedstawionych wariantów i opcji.

 1. W stosunku do usług wsparcia technicznego dla wszystkich Wariantów  obowiązują warunki określone w opublikowanych na stronie serwis.abakus.net.pl wzorach umów.
 2. Minimalny okres dla warunków umowy wskazanych powyżej to 1 rok. W przypadku chęci podpisania umowy na okres krótszy niż 1 rok należy doliczyć 40% do miesięcznej wartości netto wybranego wariantu.
 3. W trakcie trwania umowy utrzymania możliwa jest zmiana zakresu usług poprzez wybór wariantu bardziej rozbudowanego. Taka zmiana dokonywana jest w postaci rozwiązania obowiązującej umowy, za porozumieniem stron, z jednoczesnym podpisaniem nowej umowy. Zmiana umowy realizowana jest w sposób zapewniający ciągłość trwania świadczonych usług utrzymania. W przypadku zainteresowania tego typu zmianami umów prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy celem określenia możliwości wyboru określonego wariantu.
 4. Do cen wariantów przedstawionych w poszczególnych pozycjach tabel opisanych powyżej należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na moment sporządzania niniejszej oferty wynosi on 23%.
 5. Niniejsza oferta i wszystkie usługi w niej zaoferowane obejmują tylko takie czynności, które mogą być zrealizowane przez ABAKUS na rzecz zamawiającego w zdalny sposób, tj. taki, który w oparciu o techniczne środki pozwala ABAKUS na świadczenie usług utrzymania ze swojej siedziby.
 6. W sytuacji niejednoznacznego sposobu interpretacji niniejszej oferty ABAKUS zastrzega sobie prawo do ostatecznego określenia ceny oraz warunków usługi utrzymania.
 7. Niniejsza oferta sporządzona została w dn. 24-02-2022 i zastępuje wcześniejsze oferty dystrybuowane w dowolnej formie. Oferta obowiązuje do odwołania.