Co nowego w SWD-ST 3

Zmiany w wersji 3.1.2.28

 • Zmiana nagłówka DID dla KCKR
 • Poprawki skalowania przy powiększonej czcionce.
 • Poprawione przepinanie kontaktów między grupami/instytucjami
 • Poprawione ucinanie numeru kontaktowego w oknie ‘kierownictwo’
 • Raport ze służby wzór śląski – zablokowanie możliwości ukrywania kolumn dla tabeli w czasie służby przyjęto meldunków
 • Poprawiony problem z widocznością przedawnionych jednostek w drzewie jednostek
 • Baza teleadresowa -> Zarządzanie grupowaniem obiektów – zapis powoduje niepotrzebne wyszukiwanie kontaktów
 • Konfiguracja urządzeń -> Szablon SMS – dodanie przepisania pełnego opisu z karty zdarzenia
 • Konfiguracja urządzeń -> Szablon SMS – dodanie przepisania powiatu z karty zdarzenia
 • Wysyłanie SMS – dodanie opcji przepisania osób z kierownictwa
 • Wysyłanie SMS – dodanie opcji przepisania osób z obsady
 • Baza teleadresowa -> Modyfikacja kontaktów – zapis powoduje niepotrzebne wyszukiwanie kontaktów
 • Poprawki ładowania komunikatów z błędnym parametrem bsisId
 • Poprawiony nieczytelny wydruk informacji ze zdarzenia

Zmiany w wersji 3.1.2.6 do 3.1.2.20

 • Raport obsad -> Archiwum – poprawione błędne sortowanie listy dat (po lewej stronie)
 • Poprawiony błąd “Przekazany kontakt jest kontaktem dodatkowym” podczas ładowania kontaktów
 • Dodanie możliwości sortowania po kolumnie jednostki i jej numerze w Raporcie Obsad
 • Poprawienie wyświetlania ilości zdarzeń za służbę w raporcie ze służby
 • Ukrycie pustych kolumn w zakładce “Zdarzenia planowane” rejestru wyjazdów
 • Dodanie szablonu notatki dyżurnego w raporcie ze służby
 • Naprawiony problem z płynnym wpisywaniem ciągu, który wyszukujemy w rejestrze wyjazdów
 • Poprawiony błąd w RW – “Ustawiany obiekt Incident ma inny Id niż zapisany!”
 • Odblokowanie DDDSO dla jednostek KW
 • Uzależnienie wyświetlania powiadomienia o nowej rozmowie telefonicznej od widoczności monitora linii
 • Naprawione błędne informacje w archiwum SMS
 • Poprawki w eksporcie meldunku do PDF.
 • Wyświetlanie w RW oraz w przeglądaniu wyjazdów informacji o utworzeniu zdarzenia przez SI-WCPR
 • Poprawione wyszukiwanie specjalistów po jednostce macierzystej w RW
 • Zmiana komunikacji z mapą na ramki XACS.
 • Poprawiona literówka w wydruku Karty ewidencyjnej
 • Dodanie odświeżania ADM po jego aktualizacji.
 • Zmiana GUI pola daty i godziny na zakładce 10 meldunku aby mieściły całą zawartość.
 • Poprawiony błąd SWD podczas zmiany rodzaju zdarzenia.
 • Poprawiony problem z prezentacją zdarzeń planowanych w RW.
 • Eksport do pliku – poprawienie opcji wybierania pliku.
 • Poprawiony błąd filtra zdarzeń w RW

Zmiany w wersji 3.1.2.5

 • Poprawiona prezentacja historii połączeń telefonicznych
 • Poprawiony błąd “Nastąpiła próba podzielenia przez zero” przy próbie wydruku
 • Poprawiony problem z obsługą okna nowej wiadomości SMS
 • Odblokowanie możliwości edycji “daty do” dla trzech wybranych badań strażaków
 • Poprawiony błąd w konfiguracji rejestru wyjazdów przy przejściu między zakładkami
 • Poprawiony błędny komunikat z żądaniem zadysponowania PZR z KG
 • Poprawione błędne podświetlenie pola przy kontroli błędów (błąd 38)
 • Poprawione zliczanie zdarzeń w zakładce “Bufor zdarzeń” w RW

Zmiany w wersji 3.1.1.14

 • [RejestrWyjazdów] Dodanie opcji “Pokaż wszystkie na mapie” w zestawieniu „Przeglądanie wyjazdów”
 • [Raporty] Raport ze służby wzór katowicki – Poprawienie błędu podczas zapisu raportu
 • [BSIS] Dodanie ostrzeżenia przy edycji osoby w polu NIP

Zmiany w wersji 3.1.1.13

 • [RW] Poprawiona widoczność usuniętych flag zdarzeń w przeglądaniu wyjazdów
 • [RW] Poprawiony błąd przy próbie edycji czasów operacyjnych dla rożnych dyspozycji
 • [Raport] Raport ze służby wzór katowicki – Poprawione działanie funkcji “Aktualizuj”
 • [Raport] Raport ze służby wzór katowicki – Poprawienie błędu podczas zapisu raportu
 • [Zestawienia-ST] Usunięte niepotrzebne spacje w kolumnie “Różnica” w tabeli 34 EwidStat
 • [Przeglądanie wyjazdów] Poprawiona widoczność usuniętych flag zdarzeń w zestawieniu “Przeglądanie wyjazdów”