Aktualne wersje SWD-ST

SWD25

Dla SWD-ST 2.5:

Aktualna wersja to: 2.5.117.40 [lista zmian]

Poprzednia wersja to: 2.5.117.38

SWD30Dla SWD-ST 3:

Aktualna wersja to: 3.1.2.34 [lista zmian]

Poprzednia wersja to: 3.1.2.28

mapaST3Dla MapaST 3:

Aktualna wersja to: 3.2.2.28  [lista zmian]

Poprzednia wersja to: 3.2.2.26

Informujemy, że w związku z zakończeniem wsparcia przez Microsoft dla systemu Windows XP w kwietniu 2014 roku, wersja 3.2.2.6 aplikacji Mapa-ST 3 jest ostatnią wersją, z której można korzystać na tym systemie. Od wersji 3.2.2.7 występują problemy z instalacją i użytkowaniem aplikacji. Jeżeli korzystają Państwo z takiego systemu operacyjnego, to konieczna będzie jego wymiana lub korzystanie z wersji aplikacji Mapa ST3 o maksymalnym numerze 3.2.2.6.


Aktualizacje systemu SWD-ST przeprowadzane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Moduł MapaST3 instalowany jest indywidualnie bez zależności od wersji wojewódzkiej, chyba, że oznaczono inaczej.