Co nowego w Mapa-ST3

Zmiany do wersji Mapa-ST 3.2.2.29

 • Poprawiony problem z funkcją w pomocy Mapy-ST

Zmiany do wersji Mapa-ST 3.2.2.27

 • Zmiana predefiniowanych serwerów WMS na aktualne
 • Poprawiony błąd ładowania danych przy dużej ilości warstw
 • Poprawiony błąd podczas konwersji warstwy do statycznej
 • Dodanie ostrzeżenia do opcji związanych z buforowaniem powłok
 • Dodanie pokazywania na Mapie-ST pikietażu z karty zdarzenia
 • Poprawione niepoprawne składanie zapytania do geocodetxt

Zmiany do wersji Mapa-ST 3.2.2.23

 • Prezentacja zdarzeń planowanych
 • Poprawiony brak pokazywania części pojazdów na mapie poprzez opcję “Pokaż na mapie” w SWD-ST
 • Umożliwienie włączenia i wyświetlania warstwy Rejony operacyjne dla Mapy Mini

Zmiany do wersji Mapa-ST 3.2.2.21

 • Obsługa dodatkowych informacji WMS z serwera AbakusOSM(LBL)
 • Poprawiony problem z warstwami KOG na mapie
 • Poprawione nieoczekiwane wyskakiwanie Mapy na pierwszy plan
 • Zmiana komunikacji SWD-ST z Mapa-ST3 – wymagana właściwa wersja SWD-ST
 • Zmiana wyliczania bufora pamięci na kafle (z % na MB)
 • Listek z warstwami dodatkowymi serwera AbakusOSM – zmiana wysuwania na “bez automatu”
 • Poprawione pilnowanie kolejności współrzędnych
 • Dodanie nowego formatu współrzędnych
 • Dodanie nowej warstwy “Siły i środki spoza powiatu” w KM/KP(KG.GEO-beta).
 • Poprawki mniejszych błędów zauważonych w logach wyjątków.
 • Poprawione dekodowanie ramek urządzeń w MP/KP.
 • Dodanie obsługi nowego typu lokalizacji zdarzenia “Punkt adresowy z SI WCPR”.
 • Poprawienie błędu “Sekwencja nie zawiera elementów”/”Dany klucz nie był obecny w słowniku”.
 • Dodana opcja zupełnie wyłączająca użycie serwera PROXY.