Dokumenty – formularze

Poniższy formularz służy zebraniu niezbędnych informacji celem przygotowania druku dla UMOWY WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA SYSTEMU SWD-ST 2.5

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól zgodnie z opisem. Dla ułatwienia pola zawierają odniesienia do treści umowy.

Pełną treść umowy wraz załącznikami można pobrać TUTAJ

Oferta handlowa dla umów na 2022 rok znajduje się na stronie Oferta i Warunki

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie nowych umów dla systemu SWD-ST 2.5 prosimy o kontakt pod nr tel. 33-819-39-25 wew.1  lub adresem umowy@abakus.net.pl

  Numer jednostki w formacie EWID
  Nazwa Komendy
  Osoba reprezentująca Komendę na umowie
  stopień Imię Nazwisko - pełna nazwa funkcji
  Rodzaj umowy Wariant1 - SLA97Wariant2 - SLA98,5
  Adres e-mail Powiadamianie
  lokalizacja w umowie: Słownik Pojęć
  Adres e-mail Natychmiastowe Powiadamianie
  lokalizacja w umowie: Słownik Pojęć

  jeśli puste - adres taki jak Powiadamianie
  Adres e-mail "do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO" dla Natychmiastowe powiadamianie dyżurnego OST112
  lokalizacja w umowie: Słownik Pojęć

  jeśli puste - adres taki jak Powiadamianie
  Adres e-mail "do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO" dla Natychmiastowe powiadamianie administratora SI WCPR
  lokalizacja w umowie: Słownik Pojęć

  jeśli puste - adres taki jak Powiadamianie
  Adres e-mail Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich planowanych działaniach WYKONAWCY dotyczących Oprogramowania Zamawiającego
  lokalizacja w umowie: §1 pkt 2.10

  jeśli puste - adres taki jak Powiadamianie
  Data umowy OD dnia
  RRRR-MM-DD (np. 2022-04-01)
  Data umowy DO dnia
  RRRR-MM-DD (np. 2023-03-31)
  Minimalny okres to 1 rok
  Osoba wyznaczona do bezpośredniego nadzoru nad realizacją zapisów Umowy
  Osoba techniczna lub organizacyjna odpowiedzialna za kontakty z naszym Działem Wsparcia
  lokalizacja w umowie: §2 pkt 3
  Moduł PLI-CBD
  Lokalizacja i dane osoby dzwoniącej na nr alarmowy.
  Dla województw z numeracji 01, 05, 11, 12, 14 moduł jest darmowy. Dla pozostałych jest to opcja dodatkowo płatna +31zł netto/mies.
  lokalizacja w umowie: załącznik nr 6
  TAK PLI-CBD
  Uwagi dodatkowe

  Przekazane w niniejszym formularzu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sporządzenia umowy serwisowej dla wskazanej jednostki PSP.